Kolem Lesne

Snimky vznikly 16.9.2010, rizeno od remizku v polich pred Lesnou (smer Frytak)
Nosic Ege , fotak Canon Ixus 80