20120303-Hadovna

Uz su asi zavislak. Sotva mesic sem se nedostal do vzduchu a uz to bylo znat. Ja uz proste musel.
Holesov hlasil prijemnych 4m/s (v narazech 8), takze s rozumnou zatezi (ixusem) to neni problem.


thumbnails/000-IMG_1265.jpg.small.jpeg
thumbnails/001-IMG_1267.jpg.small.jpeg
thumbnails/002-IMG_1268.jpg.small.jpeg
thumbnails/003-IMG_1271.jpg.small.jpeg
thumbnails/004-IMG_1280.jpg.small.jpeg
thumbnails/005-IMG_1284.jpg.small.jpeg
thumbnails/006-IMG_1285.jpg.small.jpeg
thumbnails/007-IMG_1289.jpg.small.jpeg
thumbnails/008-IMG_1290.jpg.small.jpeg
thumbnails/009-IMG_1293.jpg.small.jpeg
thumbnails/010-IMG_1300.jpg.small.jpeg
thumbnails/011-IMG_1310.jpg.small.jpeg
thumbnails/012-IMG_1321.jpg.small.jpeg
thumbnails/013-IMG_1322.jpg.small.jpeg
thumbnails/014-IMG_1325.jpg.small.jpeg
thumbnails/015-IMG_1334.jpg.small.jpeg
thumbnails/016-IMG_1344.jpg.small.jpeg
thumbnails/017-IMG_1356.jpg.small.jpeg
thumbnails/018-IMG_1359.jpg.small.jpeg
thumbnails/019-IMG_1368.jpg.small.jpeg
thumbnails/020-IMG_1371.jpg.small.jpeg
thumbnails/021-IMG_1372.jpg.small.jpeg
thumbnails/022-IMG_1393.jpg.small.jpeg
thumbnails/023-IMG_1405.jpg.small.jpeg