Kdyz uz mne v tak krasny den vytahli na svatbu, musel sem alespon na chvilku utect... :-)
Skoda, ze bylo tak pozde, dedina uz byla ve tme.


thumbnails/000-a_IMG_9860.JPG.small.jpeg
thumbnails/001-a_IMG_9926.JPG.small.jpeg
thumbnails/002-b_IMG_0038.JPG.small.jpeg
thumbnails/003-b_IMG_0054.JPG.small.jpeg
thumbnails/004-b_IMG_0055.JPG.small.jpeg
thumbnails/005-b_IMG_0076.JPG.small.jpeg
thumbnails/006-b_IMG_0088.JPG.small.jpeg
thumbnails/007-b_IMG_0097.JPG.small.jpeg
thumbnails/008-b_IMG_0105.JPG.small.jpeg
thumbnails/009-b_IMG_0108.JPG.small.jpeg
thumbnails/010-b_IMG_0153.JPG.small.jpeg
thumbnails/011-b_IMG_0161.JPG.small.jpeg
thumbnails/012-b_IMG_0165.JPG.small.jpeg
thumbnails/013-b_IMG_0173.JPG.small.jpeg