20110416 - Hadovna s "leteckym" provozem

010-IMG_6141.JPG.medium.jpeg