20110416 - Hadovna s "leteckym" provozem

011-IMG_6144.JPG.medium.jpeg